The Black Honey

“แซงค์กี้” (วันทะยะ มณีเลิศ) / “Sankky” (Wantaya Maneelert) การศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ เอกนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร : วิทยาลัยดนตรีกลางปักกิ่ง Central conservatory music in Beijing เกรด 8 ประสบการณ์ : ผลงาน : รางวัล …. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เดี่ยวจะเข้ งานศิลปหัตถกรรม พ.ศ. 2540 …. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทวงมโหรีระดับประเทศ พ.ศ. 2541 …. เข้าร่วมการอบรม Master Class กับ ศาสตราจารย์ หยวนซา หนึ่งนักกู่เจิงสุดยอดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน …. บรรเลงถวายหน้าพระพักตร์ให้ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในงานเปิดตัวหนังสือพระราชนิพนธ์ ร้านน้ำชา บทละครพูดสามองก์ …. บันทึกเสียงประกอบภาพยนตน์อนิเมชั่นร่วมบรรรเลงกู่เจิงกับบริษัท Dreambox …. แสดงกู่เจิงคู่กับพิณฝรั่ง (Harp) ในงานเสียงพิณ ของ ม.ร.ว. สุนิดา กิติยากร ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย …. ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ โรงเรียนบางกอกซิมโฟนี่ แห่งประเทศไทย วิชาเอก กู่เจิง

“เอ๋” (จิรโรจน์ เอกอัครณัฏฐ์) / Jirarote Aekakaranat การศึกษา : ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประสบการณ์ : ผลงาน : รางวัล .. รางวัลเหรียญทองพระราชทาน (ซอด้วง 2543 และ ซอสามสาย 2545) .. รางวัลชนะเลิศอื่นๆอีกกว่า 50 รายการ .. เป็นอาจารย์สอนสถาบันติวเตอร์ดนตรี ตักกศิลา (2545 – 2554) .. วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต , มหาวิทยาลัยมหิดล , ฯ .. ติวนักเรียนเพื่อแข่งขันและสอบเข้า “โควตาดนตรี” หอวัง , สารวิทยา , เตรียมอุดมศึกษา , ฯ จนได้เหรียญทอง และรางวัลระดับประเทศอีกมากมาย (จำได้ไม่หมดเลยครับ) .. บรรเลงดนตรีกระชับสัมพันธ์ระหว่างไทยและกลุ่มประเทศห้าลุ่มแม่น้ำโขงปี 2558 .. สีซอเอ้อหู เพลงธรรมะ ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก “จิตตนคร” (ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร) .. เพลงประกอบภาพยนตร์ และละครจำนวนมาก เช่น โหมโรง เดอะมิวสิคัล , ขรัวโต อมตะเถระกรุงรัตนโกสินทร์ , ฯลฯ .. บันทึกเสียงดนตรีไทย (ซอด้วง , ซออู้ , ขลุ่ย , ระนาดเอก) ในเพลงลูกทุ่งให้กับศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น เสรี รุ่งสว่าง , สันติ ดวงสว่าง , ฯลฯ .. ประพันธ์ เพลง The Painter’s (บรรเลง) โดย คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการเรียบเรียงของ อาจารย์นิติธร หิรัญหาญกล้า .. ปัจจุุบัน เปิดสอนที่ โรงเรียนคีตเทพาลัย บางแค หมายเหตุ : ผลงาน รวมถึงการประกวดต่างๆ ส่วนใหญ่คือเครดิตที่เป็นชื่อเดิมคือ “ณัฐกิตติ์ สิทธิกัน”

“บีเจ” (บรรจง อุดมมะดัน) / “BJ” (BANCHONG UDOMMADAN) การศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา จากสถาบันราชภัฏสุรินทร์ ประสบการณ์ : ผลงาน : รางวัล …. ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูดำรงตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพวิทยา สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร …. กรรมการสมาคมเทพศรีกวีศิลป์ มีหน้าที่ให้ความรู้ด้านการแต่งคำประพันธ์แก่เยาชนทั่วประเทศ …. เคยเป็นวิทยากรสอนวิชาดนตรีจีน และสร้างวงดนตรี PIM Philharmonic chinese orchastra สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ …. เคยเป็นวิทยากรสอนดนตรีจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ …. เคยเป็นอาจารย์สอน โรงเรียนดนตรีศิลปะบรรเลง , โรงเรียนเบญจรงค์ และ โรงเรียนสุธีรัตนชัยสังคีตศิลป์ …. บันทึกเสียงโดยเป็นผู้บรรเลงเปียโนร่วมกับวงดนตรีไทย ในอัลบัมชุด พญาลำพอง PHYA LAMPONG THE MERRY ANGEL Opus 5 …. ฯลฯ